Andersbakkan 90 har blitt solgt for 2 670 000 kroner.