Kjøperen la 1 500 000 kroner på bordet for bolig i Hell