Nordfrøyveien 348 har blitt solgt for 1 815 000 kroner.