Kjøperen la 3 300 000 kroner på bordet for bolig i Røros kommune