Dette ble prisen for den lille hytta i Hovin i Gauldal