Ola Setroms veg 37A har fått ny eier. Dette kostet fritidseiendommen.