Tiller: Kjøperen la 6 050 000 kroner på bordet for å kapre denne boligen