Boligen i Tordenskiolds gate er akkurat solgt – dette ble prisen