Denne Brønnøysund-boligen gikk for over fem millioner kroner