Henter inn investorer til milliardprosjekt

Det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet på Brennholmen i Åfjord. Illustrasjon: Kvidul