Stadsbygd Sparebank. Bildet er tatt tidligere. Foto: Arkiv

Fosen-banker avslutter fusjonen