Storferga er på plass, og arbeidet er i gang, på Fosen Yard i Rissa. Dette bildet er fra 15. desember. Foto: Sigrun Overland.

Arbeidet er i gang på storferga