Hanna og Astrid har utviklet bærekraftig bølgekraftverk: - Vil gjøre bølgekraft til en attraktiv energikilde

Foto: Privat