Andreas (31) flyttet firmaet fra Oslo og hjem. Det ga en «boost»: – Var et utappet marked

Andreas Nicolai Helmersen startet enmannsbedrift. Nå har det blitt fire ansatte i lokalene på Rissa. Foto: Utheve AS