Reagerer på at lokal bedrift tapte anbudskonkurranse

Oddmund Groven AS tapte anbudskonkurransen om å legge ny vannledning mellom Kottenget og Oksvoll. I stedet gikk jobben til en ikke-lokal aktør. Foto: Snorre Berg