Har utviklingsplaner for bedriften i tiår fremover: - Politikerne må stille strengere miljøkrav og sikre etterlevelse av reglene

Daglig leder i Ottersbo pukkverk, Ketil Oksvold. Foto: Jakob Ellingsen