Startet opp for fem år siden. Nå betjener de 200 anlegg

Bjørn Hårstad (t.v.) og Bjørn Tore Sundland i Noroption ved et minirenseanlegg. Foto: Noroption AS