Økte omsetningen med 13 millioner. Brexit gjør at de går en spennende høst i møte

MS Rav, havfiskefartøyet til Peter Hepsø Rederi As i Osen, til kai på Strand i august i fjor. Foto: Terje Dybvik