Tar i bruk nytt program: – Ofte blir jo noen avgjørelser tatt over hodet på en del personer