– Jeg fikk høre at jeg kanskje ikke passet her fordi det er så mannsdominert