Vil bygge flere boliger: – Må «trøkke» til når muligheten byr seg