Kommer med nytt tilbud til innbyggerne: – Krise at folk ikke klarer å henge med

foto