Ingrid er finalist til gjev nasjonal pris. Nå jobber de med å utvide virksomheten