Internasjonalt prøveprosjekt kan gi bedriften nytt bein å stå på

foto