Slik driver Kjersti nettbutikk fra gården: – Det er litt sånn «learning by kløning»