Jobber med utbygging: – Her kommer det en ny kafeteria