Får 176 millioner kroner fra staten

Den nye oppdrettslokaliteten ved Lønngrunnen i Ørland kommune. I bakgrunnen vindturbinene i Storheia vindpark. Foto: Jakob Ellingsen