Coop-lederen: – Kan ikke gå inn i detaljer på personalsaker