Avviser skrinlegging av nytt kjøpesenter

Skisse som viser hvordan senteret i Seterfjæra kan bli seende ut. Foto: ON Arkitekter