Fant svakhet i turbinblader

Fra en tidligere transport av turbinblader – her i Botngård i 2019. Foto: Terje Dybvik