Ni ligger til observasjon på sykehus etter gassuhell ved fiskebedrift

foto