Planlegger å ta inn over 15 milliarder kroner i bompenger her