Stjørdal ville kjøpe kraftaksjer. Da kom Osen og Åfjord på banen

Fra venstre: Rådmann i Åfjord kommune, Per Johansen, ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern, konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen, ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes og kommunedirektør i Stjørdal kommune, Tor Jakob Reitan. Foto: Trønderenergi