Planlegger for å opprette opptil 90 arbeidsplasser her: – Skal gis høyeste prioritet