Investerer fem millioner kroner i selvkjørende traktor

Fra signering av kontrakt for investeringsmidler til AutoAgri. Fra venstre: Rune Otterstad (Fosenkraft), Arnt Solem (Fosenkraft), Margrethe Markussen (Tidligfasefondet), Per-Arne Sæther (Indre Fosen Invest), Olbert Aasan (Indre Fosen Invest). Foto: Autoagri AS