11 bedrifter startet opp og to gikk konkurs i desember

foto
Kåre Bjørkvik og Ingrid Langklopp har begge startet aksjeselskap i desember. Det har også blitt startet en bedrift med strikketema. Foto: Ola Bjerkevoll/Kristin Slotterøy/Thomas Brun:NTB