11 bedrifter startet opp og to gikk konkurs i desember

foto