Vant millionkontrakt: – Det er ingen bråstopp. Vi har prosjekter med bygging av nyhus også