Her kommer det nytt avfallsanlegg: – Jeg synes det er rart at det brukes så mye penger til å etablere et anlegg der, når du sparer én gjenbruksstasjon.