Vil elektrifisere oljeplattformer med vindkraft fra Fosen