Milliardfond kjøper vesentlig andel av fiskeselskap

foto