Ni konkurrer om å bli vegdirektør i Trøndelag – dette er søkerne