– Bønder betaler norske priser for det de kjøper, mens de har den europeiske bondens inntektsgrunnlag

foto