Søkte om dispensasjon fra loven: – Vi har allerede fått sykemeldinger og oppsigelser