Per Johan (55): – Uten at jeg hadde fått Lene med på laget, hadde jeg aldri bygd nytt fjøs

Lene, Falk, Hauk og Per Johan Gjølga hjemme på tunet på gården. Foto: Snorre Berg