Per Johan (55): – Uten at jeg hadde fått Lene med på laget, hadde jeg aldri bygd nytt fjøs