Verftet: Har prosjekter klare, men hele bransjen opplever ett hinder