Kuttet alle fergeprisene med tilbakevirkende kraft