– Det er utfordrende å stå i dette alene, og når helsa ikke spiller på lag må man vurdere veien videre