Et avgjørende landbruksoppgjør på Arbeiderpartiet sin vakt