Seks ildsjeler kjøper historisk bygg: – Ting skjer fort nå

Ildsjelene er her i festsalen. Fra venstre: Jørgen Sannan, Jarle Selven, Tommy Hassel, Hans Marius Mauseth, Jon Einar Sollie. Ikke tilstede: Knut Thomas Kusslid. Foto: Anne Mosleth