Har brutt hviletidsbestemmelse i 28 år. Nå ber mannskapet om å få fortsette den ulovlige turnusen